O kupnji

1O kúpe
V internetovom obchode rabat24.sk sú dostupné nasledujúce platobné podmienky: * po vyzdvihnutí - celková kúpna cena + náklady na doručenie uvedené v objednávke, doručovateľ Vám NEBUDE účtovať žiadne ďalšie poplatky. * proforma faktúrou - proforma faktúru zasielame ihneď po prijatí objednávky, sumu nákupu prevediete na náš transakčný účet, ktorý je na proforma faktúre a platbu je potrebné uhradiť najneskôr do 3 dní odo dňa objednávky . dátum objednávky, inak bude objednávka stornovaná. Doručenie je realizované prostredníctvom zmluvného partnera GLS Slovakia. * Náklady na doručenie sú kalkulované podľa platného cenníka GLS Slovakia. Produkty, ktoré sú skladom, odosielame v ten istý deň alebo čo najskôr. * Cena dopravy je vypočítaná pred odoslaním objednávky a vzťahuje sa na územie Slovinska. Pre rýchlejšie doručenie alebo doručenie mimo Slovenska je potrebné dohodnúť sa telefonicky alebo e-mailom. * Doručenie prebieha v dopoludňajších hodinách, preto sa odporúča uviesť dodaciu adresu, na ktorej ste k dispozícii v ranných hodinách, ale balík je možné doručiť aj na vaše pracovisko. Ak doručenie zlyhalo alebo ste v čase doručenia preč, doručovacia služba vám zanechá oznámenie a balík si vyzdvihnete v najbližšej pobočke GLS Slovakia do 15 dní. * Cena každej dodávky je 4,30 € sollicitudin augue sit amet magna. Donec aliquam dictum quis, tincidunt molestie, neque nibh ultricies nec, aliquam purus. Fusce convallis non, facilisis sodales. Vivamus sem v augue. Nulla et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vivamus justo.
2Dodacia lehota
Dodacia lehota závisí od výrobcu produktu. Ak objednaný tovar momentálne nemáme na sklade, o predpokladanom čase dodania Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky. Ak má objednaný tovar rozdielne dodacie lehoty, bude doručený v lehote, ktorá sa vzťahuje na produkt s najdlhšou dodacou lehotou. Napríklad, ak je tovar objednaný s dodacou lehotou 3 dni a tovar s dodacou lehotou 10 dní, tovar bude doručený najneskôr do 10 dní. Proces objednávky – nákup Na webovom portáli e-povoljno.com.hr sú zobrazené produkty, ktoré si užívateľ/zákazník môže objednať prehliadaním internetového obchodu. Celková cena nákupu je uvedená pri vybraných produktoch. Používateľ/zákazník má vždy možnosť kedykoľvek zrušiť, a to až do „Dokončenia nákupu“. Ak sa požadovaný produkt na stránke nenachádza, zákazník môže poslať dopyt na tento produkt. Ak bola objednávka úspešne preposlaná, klientovi/zákazníkovi sa vytlačí text Vaša objednávka bola úspešne vykonaná.... Pri objednávke uveďte svoje telefónne číslo, potrebujeme ho na doručenie. Ak chcete platiť na faktúru, ak si želáte doručiť balík na inú adresu, alebo ak si objednávka vyžaduje ďalšie informácie, ako je farba alebo akékoľvek iné údaje, napíšte to do komentára.
3Proces objednávky - nákup
Webový portál rabat24.sk zobrazuje produkty, ktoré si užívateľ/zákazník môže objednať prehliadaním internetového obchodu. Celková cena nákupu je uvedená pri vybraných produktoch. Používateľ/zákazník má vždy možnosť kedykoľvek zrušiť, a to až do „Dokončenia nákupu“. Ak sa požadovaný produkt na stránke nenachádza, zákazník môže poslať dopyt na tento produkt. Ak bola objednávka úspešne preposlaná, klientovi/zákazníkovi sa vytlačí text Vaša objednávka bola úspešne vykonaná.... Pri objednávke uveďte svoje telefónne číslo, potrebujeme ho na doručenie. Ak chcete platiť na faktúru, ak si želáte doručiť balík na inú adresu, alebo ak si objednávka vyžaduje ďalšie informácie, ako je farba alebo akékoľvek iné údaje, napíšte to do komentára.
4Popis technických postupov pri uzatváraní zmluvy
Pridávanie produktov do košíka Vyberte požadovaný produkt na webovej stránke. Vybraný produkt si môžete zakúpiť dvoma spôsobmi: 1. Tlačidlo "PRIDAŤ DO KOŠÍKA". Kliknutím na zelené tlačidlo "Pridať do košíka" vložíte produkt do košíka. tlačidlo v pravom hornom rohu), alebo dokončite nákup a stlačte tlačidlo „Pokladňa“. Keď máte všetky vybrané produkty v košíku, máte prehľad o svojej objednávke v košíku a možnosť meniť množstvo produktov. Kliknutím na tlačidlo "Pokladňa" Vás tlačidlo presmeruje na stránku "Dokončenie nákupu", kde zadáte údaje o platiteľovi, spôsobe platby a dokončíte nákup tlačidlom "Kúpiť teraz". Kliknutím na tlačidlo "Pokladňa" Vás tlačidlo presmeruje na stránku "Dokončenie nákupu", kde zadáte údaje o platiteľovi, spôsobe platby a dokončíte nákup tlačidlom "Kúpiť teraz". 1. Tlačidlo "OBJEDNAŤ TERAZ". Pre okamžitý nákup, bez pridávania ďalších produktov z webu, si požadovaný produkt objednáte kliknutím na oranžové tlačidlo „Objednať teraz“, kde vás tlačidlo okamžite presmeruje na „Dokončiť nákup“. Údaje o platiteľovi“ zadáte svoje údaje atď Kupujúci môže uplatniť záruku nákupu len na tovar, ktorý si objednal a kúpil v internetovom obchode e-povoljno.com.hr. Dokazuje to prijatá faktúra. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ oznamuje predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty: info@e-povoljno.com.hr a telefónneho čísla: 070 115 115, alebo písomne ​​na adresu spoločnosti: AY d.o.o., Cesta Dolomitskih odreda 10C, 1000 Ljubljana. . Formulár na odstúpenie od zmluvy je používateľom k dispozícii tu. V zmysle ustanovenia článku 43.č ZVPot, v prípade zmlúv uzavretých na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov má spotrebiteľ právo do 14 dní oznámiť spoločnosti (písomne, ústne, na formulári...). o odstúpení od zmluvy bez toho, aby musel uviesť dôvod svojho rozhodnutia. V takom prípade možno spotrebiteľovi účtovať len náklady uvedené v § 43d ods. 7 tohto zákona. V prípade odstúpenia od zmluvy spoločnosť bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vráti všetky prijaté platby. Spoločnosť vráti prijaté platby spotrebiteľovi rovnakým platobným prostriedkom, ktorý spotrebiteľ použil, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nepožiadal o použitie iného platobného prostriedku a spotrebiteľ tým neznáša žiadne náklady. Podľa kúpno-predajných zmlúv môže spoločnosť zadržať vrátenie prijatých platieb, kým nebude vrátený tovar prevzatý alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že tovar poslal späť, pokiaľ spoločnosť neponúkne možnosť vyzdvihnutia vráteného tovaru sama. V prípade, že spotrebiteľ už tovar obdržal a odstúpi od zmluvy, vráti ho alebo odovzdá spoločnosti alebo osobe poverenej spoločnosťou na prevzatie tovaru bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od doručenia oznámenia 43 prvý odsek tohto zákona, pokiaľ spoločnosť neponúka, akceptuje iba vrátený tovar. Kupujúci má za to, že tovar vrátil včas, ak bol odoslaný pred uplynutím 14-dňovej lehoty na vrátenie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak je zníženie hodnoty dôsledkom správania, ktoré nie je nevyhnutne potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania produktu. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak ho spoločnosť neupovedomí o práve na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 4, odsek 1, článok 43b. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ vráti prijatý tovar (priložte formulár na odstúpenie od zmluvy, poskytne vyhlásenie a kópiu faktúry) alebo zašle poštou na adresu predávajúceho: AY d.o.o., Cesta Dolomitske odrod 10C, 1000. Ľubľana, Slovinsko. Spotrebiteľ je povinný vrátiť výrobok predávajúcemu nepoškodený a v rovnakom množstve, pokiaľ nie je výrobok zničený, poškodený, stratený alebo sa neznížilo jeho množstvo bez zavinenia spotrebiteľa. Spotrebiteľ nesmie až do odstúpenia od zmluvy tovar bez prekážok používať. Spotrebiteľ si môže výrobok prezrieť a odskúšať v rozsahu potrebnom na zistenie skutočného stavu. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak zníženie je výsledkom konania, ktoré nie je nevyhnutne potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Jediné náklady, ktoré si spotrebiteľ účtuje v súvislosti s odstúpením od zmluvy, sú náklady na vrátenie veci (v prípade doručenia sú účtované podľa cenníka zásielkovej služby a závisia od toho, či sa jedná o zásielku/balík /náklad). V prípade odstúpenia od zmluvy, kde bol zohľadnený bonus, zľavový kód alebo propagačný kód, sa tieto prostriedky považujú za zľavu a používateľovi sa nevracajú. Zákazníkovi sa vracia iba uhradená suma. V prípade odstúpenia od zmluvy sa darčeková poukážka považuje za platobný prostriedok a vracia sa užívateľovi ako darčeková poukážka alebo ako čiastka zaplatená do TRR užívateľa. Vo výnimočných prípadoch, keď produkty neboli vrátené v súlade so ZVPot, môžeme spotrebiteľovi ponúknuť kúpu len toho produktu s príslušným poplatkom, ktorý je určený záznamom pri vrátení. Nákup za zníženú hodnotu je braný do úvahy po potvrdení zákazníkom prostredníctvom e-mailu. Spotrebiteľ profituje z vyššie uvedeného odkupného len vtedy, keď si objedná iný produkt v rovnakej alebo vyššej hodnote. Právo na vrátenie peňazí v prípade záručných nárokov a chýb materiálue sa riadi ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa (neoficiálny konsolidovaný text). kliknite na tlačidlo "Kúpiť teraz" pre úspešné zadanie objednávky. Po dokončení nákupu sa vám zobrazí stránka s poďakovaním a zhrnutie dokončeného nákupu.
5Výmena produktu
Spotrebiteľ má právo do 14 dní od prevzatia tovaru oznámiť spoločnosti, že chce produkt vymeniť, a to bez vysvetlenia svojho rozhodnutia. Správa sa považuje za včasnú, ak je odoslaná v stanovenej lehote. Neprijímame platby výkupného. Tovar musí byť vrátený spoločnosti najneskôr do 30 dní od oznámenia o zrušení. Náklady na odoslanie balíka, ktorý posiela zo svojej adresy na adresu predávajúceho znáša kupujúci. Zákazníkovi produkt vymeníme a zašleme späť na náklady predávajúceho. Tovar meníme iba v prípade: * Obal: Uistite sa, že vonkajší a vnútorný obal produktu nie je poškodený. * Výrobok: Výrobok nesmie byť poškodený, znečistený, opotrebovaný, roztrhnutý, nesmie mať stopy používania, nesmie prísť do styku s telesnými tekutinami a pod. * Množstvo: Všetky časti balenia musia byť zahrnuté v balíku, ktorý dostaneme. Ak jeden alebo viac dielov chýba, nemôžeme produkt vymeniť. * Pri odosielaní produktu odporúčame zabaliť produkt do kartónovej škatule a nie do obálky. * Produkt môžete poslať späť v kartónovej krabici, v ktorej ste produkt dostali. Ak je produkt vrátený poškodený, bohužiaľ vám ho nebudeme môcť nahradiť! * K balíku je potrebné priložiť faktúru. Ak je produkt vrátený bez faktúry, balík nemôžeme nahradiť. V tomto prípade máte dve možnosti: 1. Balík si vyzdvihnite osobne v našej prevádzke na adrese: AY d.o.o., Cesta Dolomitskega odreda 10C, 1000 Ljubljana, Slovinsko 2. Doručenie balíka na vaše náklady. Na vrátené produkty budeme prihliadať iba v prípade vyššie uvedených žiadostí a v prípade, že boli zaslané na adresu: AY d.o.o., Cesta Dolomitskih odredov 10C, 1000 Ljubljana, Slovinsko.
6Záruka
Vyhlasujeme, že výrobok bude bezchybne fungovať, ak používateľ bude postupovať podľa priloženého návodu na použitie. Spoločnosť AY d.o.o. sa zaväzuje v záručnej dobe 45 dní opraviť/vymeniť všetky závady a technické závady, ktoré by sa na výrobku vyskytli pri bežnom používaní. Na tovar sa vzťahuje záruka, ak je to uvedené na záručnom liste alebo faktúre. Záruka je platná pri dodržaní pokynov na záručnom liste a predložení faktúry. Záručné doby sú uvedené na záručnom liste alebo na faktúre alebo inej zákonnej záručnej lehote, ostatné výrobky majú záručnú dobu predpísanú výrobcom, v súlade so zákonom za týchto podmienok: Pri reklamácii je potrebné priložiť platný záručný list a faktúra o kúpe produktu (alebo ich kópia); počas záručnej doby môže servis vykonávať iba (autorizovaný servisný technik alebo AY d.o.o.) * výrobok nesmie byť mechanicky poškodený; *tovar musí byť v pôvodnom obale * výrobok musíte používať v súlade s pokynmi;
7Odmietnutá záruka:
Tovar, ktorý prišiel do servisu a znalec určil, že reklamácia je neoprávnená (všetky náklady na doručenie a opravu veci znáša zákazník). * Chyba materiálu: Tovar má poškodený, neúplný alebo neoriginálny obal, ale je v perfektnom stave. Cena je dodatočne znížená, platí uvedená záručná doba. *Poškodená položka: Tovar má menšie estetické poškodenie, môžu na ňom byť stopy používania a poškodený obal. Cena je dodatočne znížená, platí uvedená záručná doba. * Použitý tovar: Tovar vrátil zákazník. Je používaný a môže mať mierne poškodený obal. Cena je dodatočne znížená, platí uvedená záručná doba. * Servisovaná položka: Položka bola servisovaná v autorizovanom servisnom stredisku. Tovar je v perfektnom funkčnom stave. Cena je dodatočne znížená, platí uvedená záručná doba.
8Vrátenie produktu
O odstúpení od zmluvy a vrátení zakúpeného tovaru informuje spotrebiteľ poskytovateľa na tel.č. 00386 70 115 115 alebo písomne ​​na e-mailovú adresu: info@rabat24.sk alebo formulár zašlite na adresu: AY d.o.o., Cesta Dolomitske odrod 10C, 1000 Ljubljana, Slovinsko. Zákazník si môže pred rozhodnutím o zrušení zmluvy produkt prezrieť a odskúšať v rozsahu potrebnom na zistenie skutočného stavu.Do odvolania zmluvy nesmie zákazník produkt ďalej používať. Má sa za to, že storno alebo produkt bol odoslaný včas, ak bola zásielka doručená v lehote. Možnosť vrátenia produktu alebo odstúpenia od zmluvy sa neuplatňuje v prípadoch stanovených platným zákonom upravujúcim ochranu spotrebiteľa. Vrátenie kúpnej ceny bude uskutočnené najneskôr do 14 dní od prijatia správy o zrušení alebo od prijatia vráteného produktu (kúpna cena bude vrátená rovnakým spôsobom platby, aký ste použili, pokiaľ nepožiadate o vrátenie peňazí iným spôsobom platby a ak nenesiete žiadne náklady. Spoločnosť môže zadržať platbu, kým nedostane vrátený tovar alebo kým spotrebiteľ nepošle dôkaz o odoslaní tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Podrobnejšie informácie o postupe vrátenia produktu získate na čísle 00386 70 115 115. Výkupné zásielky neprijímame. V prípade, že kupujúci uplatní právo na vrátenie kúpnej ceny za produkt so skutočnou vadou (výrobok poškodený z výroby), je predávajúci povinný vrátiť iba kúpnu hodnotu produktu.
9Dôležitejšie pokyny na vrátenie tovaru:
Pri vrátení produktu predávajúcemu (AY d.o.o.) je potrebné priložiť formulár na odstúpenie od zmluvy alebo jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. Priložte kópiu faktúry. Adresa pre zasielanie (doručovanie) tovaru predávajúcemu je AY d.o.o., Cesta Dolomitske odreda 10C, 1000 Ljubljana, Slovinsko. Odporúčame vám použiť sledovateľnú doručovaciu službu a tovar riadne pripraviť na odoslanie (nepoužívať ako prepravný obal originálny obal). Náklady na dopravu znáša vždy odosielateľ, pokiaľ nie je vopred dohodnuté inak. Neprijímame platby výkupného. Ak hľadáte záruku, opravený výrobok najrýchlejšie získate, ak o záruku požiadate priamo výrobcu alebo jeho autorizovaný servis. Prostriedky, ktoré máte na účte rabat24.sk, môžete použiť len jednorazovo. V prípade zrušenia zmluvy, kde bol použitý bonus, zľavový kód alebo propagačný kód, sa tieto prostriedky považujú za zľavu a používateľovi sa nevracajú. Do TRR alebo iného platobného prostriedku používateľa sa vracia iba zaplatená suma, ak o to používateľ výslovne požiada. Pri odstúpení od zmluvy sa darčeková poukážka považuje za platobný prostriedok a suma je zároveň vrátená užívateľovi. Získaná cena nie je za žiadnych okolností vyplatiteľná a ani sa nevracia na účet. V prípade odstúpenia od zmluvy, kde bol zohľadnený bonus, zľavový kód alebo propagačný kód, sa tieto prostriedky považujú za zľavu a používateľovi sa nevracajú. Do TRR používateľa sa vráti iba zaplatená suma. V prípade odstúpenia od zmluvy sa darčeková poukážka považuje za platobný prostriedok a vracia sa späť užívateľovi. Získaná cena nie je za žiadnych okolností vyplatiteľná a ani sa nevracia na účet.
10Vrátenie tovaru pre právnické osoby
Ak chcete podnikateľský účet, súhlasíte s obchodnými podmienkami, ktoré platia pre firmy. Umožňujeme firmám, živnostníkom a iným právnickým osobám vracať zásielky vecí v rámci záručných podmienok. Právnické osoby nemajú možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní alebo vrátiť kúpnu cenu, ako je to v prípade spotrebiteľov (fyzických osôb). V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nám zavolajte na číslo +386 70 115 115 alebo napíšte na info@e-povoljno.com.hr. Kúpnu cenu vraciame iba ak: * Obal: Uistite sa, že vonkajší a vnútorný obal produktu nie je poškodený. * Výrobok: Výrobok nesmie byť poškodený, znečistený, opotrebovaný, roztrhnutý, nesmie mať stopy používania, nesmie prísť do styku s telesnými tekutinami a pod. * Množstvo: Všetky časti balenia musia byť zahrnuté v balíku, ktorý dostaneme. Ak jeden alebo viac dielov chýba, nemôžeme produkt vymeniť. * Pri odosielaní produktu odporúčame zabaliť produkt do kartónovej škatule a nie do obálky. * Produkt môžete poslať späť v kartónovej krabici, v ktorej ste produkt dostali. Ak je produkt vrátený poškodený, bohužiaľ vám ho nebudeme môcť nahradiť! * K balíku je potrebné priložiť faktúru. Ak je vrátený produkt poškodený alebo bez priloženej faktúry, nebudeme môcť vrátiť kúpnu cenu. V tomto prípade máte dve možnosti: 1. Balík si vyzdvihnite osobne v našej prevádzke na adrese: AY d.o.o., Cesta Dolomitskega odreda 10C, 1000 Ljubljana, Slovinsko 2. Doručenie balíka na vaše náklady. Produkty, ktoré chcete vrátiť alebo vymeniť, odporúčame riadne zabezpečiť alebo zabaliť do vhodných obalov na prepravu. Na vrátené produkty budeme prihliadať iba v prípade vyššie uvedených žiadostí a v prípade, že boli zaslané na adresu AY d.o.o., Cesta Dolomitske odrod 10C, 1000 Ljubljana, Slovinsko.
11Riešenie poškodených zásielok (odškodnenie)
Keď vám balík doručí GLS a vy zistíte, že produkt alebo zásielka sú poškodené, chýba obsah alebo sú známky otvorenia, môžete uplatniť nárok na náhradu škody. Škodu je potrebné nahlásiť do 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia balíka na e-mailovú adresu info@rabat24.sk.si alebo telefonicky na čísle 00386 70 115 115. Pri nahlasovaní škody budeme potrebovať aj fotografie balíka, (vnútorný) obal, poškodenú vec, štítok GLS a popis zranenia. S predavačkou sa môžete dohodnúť aj na vyzdvihnutí poškodeného balíka na vašej adrese. SKUTOČNÁ CHYBA Kedy je chyba skutočná? * ak výrobok nemá vlastnosti potrebné na jeho bežné používanie alebo obeh * ak tovar nemá vlastnosti požadované pre konkrétny účel, pre ktorý ho kupujúci kupuje a o ktorom predávajúci vedel alebo mal vedieť * ak výrobok nemá vlastnosti a vlastnosti, ktoré sú výslovne alebo mlčky dohodnuté alebo predpísané * keď predávajúci dodal položku, ktorá sa nezhoduje so vzorkou alebo modelom, pokiaľ vzorka alebo model nie je zobrazený len pre informáciu. Ako sa kontroluje vhodnosť položky? Overuje sa inou, bezchybnou položkou rovnakého typu a zároveň údajmi výrobcu alebo označením na samotnej položke. Ako sa prejaví faktická chyba? Skutočnú závadu nám musí zákazník oznámiť s presným popisom produktu v zákonnej lehote a zároveň nám umožniť prehliadku veci. Formulár na nahlásenie vecnej chyby nájdete: tu. Právo upozorniť na podstatnú vadu výrobku bližšie upravujú ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa. Spotrebiteľ si môže uplatniť svoje práva z podstatnej vady, ak o vade informuje predávajúceho do dvoch mesiacov odo dňa zistenia vady. V oznámení o chybe musí spotrebiteľ chybu bližšie popísať a umožniť predávajúcemu prehliadku veci. O chybe môže kupujúci informovať predávajúceho osobne, o čom mu predávajúci vystaví potvrdenie, alebo doručí do predajne, kde bola vec zakúpená alebo zástupcovi predávajúceho, s ktorým uzatvoril zmluvu. Predávajúci nezodpovedá za vecné vady tovaru, ktoré sa prejavia po uplynutí dvoch rokov od dodania veci. Vada tovaru sa považuje za existujúcu už v čase dodania, ak sa prejaví do šiestich mesiacov od dodania. Práva spotrebiteľa z odseku 1 zanikajú uplynutím dvoch rokov odo dňa, keď informoval predávajúceho o skutočnej chybe. Ak nie je spochybnená existencia vady tovaru alebo nezrovnalosti v poskytovanej službe, spoločnosť je povinná vyhovieť žiadosti spotrebiteľa v čo najkratšom čase, najneskôr však do ôsmich dní.
12Riešenie reklamácií
Ak chcete reklamovať produkt alebo máte záujem o reklamné podmienky, môžete nám zavolať alebo napísať na: * e-mailová adresa: info@e-povoljno.com.hr * volajte na telefónne číslo: +386 70 115 115 Reklamácie súvisiace s ponukou a nákupom na stránke vybavuje naše reklamačné oddelenie, ktoré je zákazníkovi k dispozícii v pracovnej dobe od pondelka do piatku od 8. do 16. hodiny. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory budú riešiť zmierom. V prípade, že sa spor nepodarí vyriešiť, na riešenie sporov je príslušný súd v Ľubľane. Prevzatie položiek vrátených z dôvodu záruky alebo chyby materiálu Po ošetrení je kupujúci povinný vyzdvihnúť vec, ktorú odovzdal predávajúcemu na záručné alebo iné ošetrenie. Kupujúci si tovar vyzdvihne na odbernom mieste, kde ho osobne odovzdal predávajúcemu, a ak ho zaslal poštou, bude mu vrátený na dodaciu adresu. Predávajúci zašle kupujúcemu oznámenie o vrátení posudzovaného tovaru a vyzve ho na prevzatie zásielky. Kupujúci je povinný prevziať tovar do 14 dní odo dňa oznámenia. Ak si kupujúci vec v uvedenej lehote neprevezme, vec je odovzdaná predávajúcemu do úschovy na adrese jeho skladu: AY d.o.o., Cesta Dolomitskih odreda 10C, 1000 Ljubljana, Slovinsko. Predávajúci uchováva vec vo vlastnom sklade do uplynutia 6 mesiacov odo dňa oznámenia. Po túto dobu má predávajúci právo na náhradu všetkých nákladov na uskladnenie (1€/deň) a právo na náhradu všetkých nákladov potrebných na uchovanie veci. Po uplynutí lehoty 6 mesiacov odo dňa oznámenia môže predávajúci vec predať prostredníctvom internetového obchodu e-povoljno.com.hr a previesť na kupujúceho kúpnu cenu po odpočítaní tržieb predávajúceho a iných výdavkov. V prípade, že hodnota tovaru je nepatrná, predávajúci ho môže venovať na dobročinné účely a v tomto prípade kupujúcemu nebudú vrátené peniaze. 15 dní pred uplynutím 6-mesačnej úložnej doby predávajúci informuje kupujúceho o zamýšľanom predaji alebo darovaní veci, po predaji mu oznámi dosiahnutú cenu, vynaložené náklady a poukázanie zvyšnej sumy. kúpnu cenu. na transakčný účet zákazníka.
13Vylúčenie zodpovednosti
Obchodník vynakladá maximálne úsilie, aby zabezpečil, že stránka obsahuje presné a aktuálne informácie o produktoch, cenách a inventári. Dbáme na správnosť údajov zverejnených na webovej stránke. Obrázky produktov na webovej stránke sú skutočné, zobrazujú skutočný stav a uvádzajú vlastnosti produktu (farby, doplnky). Snahou obchodníka je dosiahnuť čo najvyšší stupeň aktuálnosti a správnosti údajov zverejnených na stránke. Znížená úroveň výkonu použitého technologického riešenia, zadávania, prenosu alebo akéhokoľvek iného spracovania údajov však môže spôsobiť zobrazenie chyby na webovej stránke. V prípade, že sa návštevník webovej stránky domnieva, že uvedené informácie sú nesprávne, môže kontaktovať obchodníka na uvedených kontaktných adresách. Obchodník nezodpovedá za občasnú nefunkčnosť webových stránok, prípadnú nepresnosť údajov, ako aj prípadné škody spôsobené použitím nesprávnych alebo neúplných údajov a nemožnosťou prístupu a používania informácií na týchto webových stránkach. Akciové ceny a akciové zľavy platia do vypredania zásob. Poskytovateľ si vyhradzuje právo deaktivovať webovú stránku alebo znemožniť prístup k nej z dôvodu technických chýb alebo údržby, čím sa rozumie aj znemožnené používanie internetového obchodu. Poskytovateľ nezodpovedá za náhradu akýchkoľvek škôd alebo nákladov, ktoré používateľovi vzniknú v dôsledku prerušenia, nečinnosti alebo prekážok v prevádzke webovej stránky. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť na hardvérovom, softvérovom alebo inom zariadení užívateľa v dôsledku používania webovej stránky. Používateľ musí pred vstupom na webovú stránku a jej používaním zabezpečiť primeranú ochranu zariadenia (antivírus a pod.). Každý zákazník kúpou a poskytnutím osobných údajov súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a umožňuje ďalšiu komunikáciu výlučne e-mailom za účelom informovania o novinkách, akciách a pod. V prípade nesúhlasu je kupujúci povinný informovať spoločnosť písomne, poštou, na e-mailovú adresu info@rabat24.sk alebo telefónnom čísle 00386 70 115 115.
14Ochrana osobných údajov
rabat24.sk sa zaväzuje trvale uchovávať všetky osobné údaje užívateľa v súlade so ZVOP-1. e-povoljno.com.hr na dobu neurčitú uchováva nasledujúce údaje členov e-povoljno.com.hr: meno a priezvisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, primárna adresa a doručovacia adresa, krajina bydliska, čas a dátum registrácie a archivovať komunikáciu s re-povoljno.com.hr. e-povoljno.com.hr uvedené osobné údaje používa výlučne za účelom vybavenia objednávky (zaslanie informatívnych materiálov, ponúk, faktúr) a ďalšej nevyhnutnej komunikácie s členom. Užívateľské údaje za žiadnych okolností neodovzdáme neoprávneným osobám. Pre hostí e-povoljno.com.hr uchováva osobné údaje iba do doby vybavenia objednávky: meno a priezvisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, primárna adresa a adresa doručenia, krajina bydliska, čas a dátum registrácie a archív komunikácie s e-povoljno.com.hr. Po realizácii objednávky sa ukladajú iba údaje súvisiace s individuálnou objednávkou, ku ktorým sa možno dostať len po znalosti čísla účtu a čísla objednávky. Za ochranu osobných údajov zodpovedá samotný používateľ, a to tak, aby bola zaistená bezpečnosť jeho e-mailovej adresy, používateľského mena a hesla, ako aj príslušná softvérová (antivírusová) ochrana svojho počítača. ĎALŠIE USTANOVENIA Všetky práva zo zákona o ochrane spotrebiteľa patria zákazníkovi. Všetky tu uvedené podmienky a pravidlá sú pre zákazníka a spoločnosť AY d.o.o. Všetky prípadné spory budú riešené dohodou medzi stranami. V prípade, že nedôjde k dohode, bude spor riešený príslušným súdom v Ľubľane Uzavreté zmluvy sú uložené v elektronickej podobe na serveri spoločnosti AY d.o.o. Obhliadka je možná len po predchádzajúcom upozornení kupujúceho. PRAVIDLÁ A PODMIENKY NÁKUPU V INTERNETOVOM OBCHODE - rabat24.sk. Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s celým znením pravidiel a podmienok účasti v internetovom obchode e-povoljno.com.hr (ďalej len Pravidlá) a že s nimi v celom rozsahu súhlasí. Zásady sa môžu zmeniť bez upozornenia, takže zákazníkom, ktorí sa vracajú na našu webovú stránku, odporúčame, aby si ich pred každým nákupom prečítali. Objednávka zaväzuje spoločnosť a zákazníka k platnosti kúpnej zmluvy. Objednávka a faktúra sú uložené v archíve spoločnosti, ktorý je zákazníkovi k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti, ku ktorému zákazník poskytne písomné vysvetlenie ku kontrole. Zmluva bola uzavretá medzi objednávateľom a spoločnosťou AY d.o.o. Cesta Dolomitiski odrod 10C, 1000 Ľubľana.
15Námietky a spory
Spoločnosť AY d.o.o. dodržiava platnú legislatívu na ochranu spotrebiteľa a snaží sa plniť svoju povinnosť zabezpečiť efektívny systém riešenia reklamácií. V primeCookies Právny základ Správa vychádza z noviel zákona o elektronických komunikáciách (Úradný vestník č. 109/2012; ďalej ZEKom-1), ktoré nadobudli účinnosť začiatkom roka 2013, a zaviedli nové pravidlá používania cookies a podobných technológií pre údaje skladovanie . informácie alebo prístup k informáciám uloženým v počítači alebo mobilnom zariadení používateľa. Čo sú cookies? Cookies sú malé súbory dôležité pre prevádzku webových stránok, zvyčajne s cieľom zlepšiť používateľskú skúsenosť. Súbor cookie zvyčajne obsahuje sériu písmen a čísel, ktoré sa stiahnu do počítača používateľa, keď navštívi určitú webovú stránku. Pri každej ďalšej návšteve webová lokalita dostane informácie o načítanom súbore cookie a rozpozná používateľa. Okrem funkcie zlepšovania používateľského zážitku je ich účel odlišný. Súbory cookie možno použiť aj na analýzu správania alebo identifikáciu používateľov. Preto rozlišujeme medzi rôznymi typmi cookies. Typy cookies, ktoré používame na tejto webovej stránke Súbory cookie, ktoré používame na tejto stránke, sa riadia pokynmi: * Komisári pre informácie RS (PDF) 1. Nevyhnutne potrebné cookies Tento typ cookies umožňuje používanie základných komponentov pre správne fungovanie webovej stránky. Bez týchto cookies by služby, ktoré chcete na tejto stránke využívať, nefungovali správne (napr. prihlásenie, bezpečnosť...). 2. Zažite cookies Tento typ súboru cookie zhromažďuje informácie o tom, ako sa používatelia správajú na webovej stránke, aby sa zlepšila časť zážitku z webovej stránky (napr. ktoré časti webovej stránky najčastejšie navštevujú...). Tieto súbory cookie nezhromažďujú údaje, ktoré by mohli identifikovať používateľa. 3. Funkčné cookies Tieto typy cookies umožňujú webovej stránke zapamätať si niektoré z vašich nastavení a volieb (používateľské meno, jazyk, región...) a poskytovať pokročilé, personalizované funkcie. Tieto typy súborov cookie môžu umožniť sledovanie vašich akcií na webovej stránke. 4. Reklamné alebo cielené súbory cookie Tento typ cookies najčastejšie využívajú reklamné a sociálne siete (tretie strany), aby vám zobrazovali cielenejšie reklamy, obmedzovali opakovanie reklám alebo merali efektivitu reklamných kampaní. Tieto typy súborov cookie môžu umožniť sledovanie vašich online aktivít. Kontrola súborov cookie Sami sa rozhodnete používať cookies. Vždy môžete odstrániť súbory cookie a tým odstrániť svoju online viditeľnosť. Tiež nastavte väčšinu prehliadačov tak, aby neakceptovali súbory cookie. Ak chcete získať informácie o možnostiach jednotlivých prehliadačov, odporúčame vám pozrieť sa na problém settings.ru, zákazník sa môže pripojiť k podávaču e-povoljno.com.hr prostredníctvom telefónneho čísla +386 70 115 115 alebo e-mailom na adrese info @rabat24.sk. Reklamácie sa podávajú prostredníctvom e-mailovej adresy info@rabat24.sk. Odvolacie konanie je dôverné. Spoločnosť AY d.o.o. si uvedomuje, že dôležitou črtou spotrebiteľských sporov je nepomer medzi ekonomickou hodnotou reklamácie a časom a nákladmi potrebnými na vyriešenie sporu, čo je zároveň hlavnou prekážkou spotrebiteľa, aby spor nezačal pred súdom. Preto spoločnosť AY d.o.o. sa snaží v súlade so svojimi možnosťami riešiť všetky prípadné spory mierovou cestou. V prípade, že nedôjde k dohode, spor bude riešiť príslušný súd v Ľubľane.
16Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov
V súlade s právnymi normami spoločnosť AY d.o.o. neuznáva žiadneho poskytovateľa služieb mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov za príslušného na riešenie spotrebiteľského sporu, ktorý by spotrebiteľ mohol začať v súlade so zákonom o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. Spotrebiteľské spory. e-povoljno.com.hr, ktorá ako dodávateľ tovarov a služieb umožňuje online nakupovanie na území Slovinskej republiky, zverejňuje na svojom webe elektronický odkaz na platformu pre online riešenie spotrebiteľských sporov (SRPS). Platforma je dostupná pre spotrebiteľov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL Uvedená úprava vyplýva zo zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov, nariadenia (EÚ) č. 524/2013 Európskeho parlamentu a Rady o online riešení spotrebiteľských sporov a zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2016/2004 a Smernica 2009/22/ES.